Results | ICSE

ICSE (Std X) Results 2010

ICSE

RollNo Name Percentage
951070 ANURAG RANJAK 97.8
951133 SHREYASH PANDEY 97.2
951024 ASWINI KUMAR SAHAY 96.4
951072 SAURVAN PRAKASH 96.1
951122 ANAND KUMAR 95.8
951058 AKASH KISHORE 95.6
951039 VISHAL MOHAN 95.4
951019 JISHNU ROY 95.2
951008 ABHISHEK KUMAR 95.2
951044 SOMA MAHANTY 94.0
951017 SAKET KUMAR 94.0
951037 ARNAB GHOSH 94.0
951005 MAAZ AHMAD 93.8
951126 SHUBHAM KUMAR THAKUR 93.8
951011 AMRIT PRIYADARSHAN 92.4
951112 AVINASH KUMAR 92.0
951001 ABHISHEK CHAND 92.0
951051 SPRASH 91.2
Read more


ICSE (Std X) Results 2009

ICSE

Roll No Name Percent
851044 NISHI ANAND 98.2
851095 MEDHA PANDEY 97.4
851077 NEELESH BAGGA 97.4
851056 ABHIJEET NAYAK 97.2
851017 AMRIT ANAND AMRESH 97.0
851092 HIMANSHU BHUSHAN 95.2
851038 ADDETE NANDI 95.2
851018 KALYANI RAVI 94.8
851091 SALONI AGARWAL 93.8
750311 PRONEET VERMA 93.8
851084 SURAJ TIWARY 93.2
851040 RISHABH SHUKLA 93.0
Read morePrerna Classes