Results | JEE

IIT-JEE 1999 Results

JEE

Sl Name IIT-JEE Rank
1 Ragesh J 80
2 Vibhanshu Abhishek 85
3 Abhishek Ranjan 91
4 Amitava Biswas 118
5 Biswanath Panda 173
6 Ratan Gupta 203
7 Rohit Ramana 308
8 Venkat Ramana Rao C 324
9 Vishal Arora 494
10 Brajesh Singh 530
11 Dhiman Gupta 574
12 Biswajit Banerjee 656
13 Saurabh Ranjan 672
14 Amit Kr 687
15 Murari Sinha 699
16 Ashish Sinha 734
17 Sumit Basu 738
18 Prabhat Kumar 791
19 Nikhil Jha 912
20 Gowri Krishnamurthy 1074
21 Partha Sarathy M 1142
22 Srijit Sengupta 1385
23 Jogesh Chopra 1409
24 Amit Kumar 1472
25 Amit Samanta 1535
26 Ravi Kumar 1566
27 S S Abhishek 1595
28 Inderjeet Pal 1631
29 Ravi Mohan Prasad 1654
30 Rajiv Roy 1749
31 Ritesh Dwivedy 1911
32 Arindam Dutta 1914
33 Gokul Poduval 1918
34 Jitendra Kumar 1942
35 T P Pramod 1969
36 Sandeep Agarwal 2034
37 Prashant Srivastava 2098
38 Bornika Ghosh 2151
39 S Srinivas 2266
40 Ashish Singh 2391
41 Jyoti Kumar 2530
42 Mayuri 2536
43 Uma Shankar 2694
44 Rohit Singh 2699
45 Pushkar Kumar 2876
46 Prashant Dheeraj 3088
47 Kr Mayank 3190
Read more


IIT-JEE 1998 Results

JEE

Sl Name IIT-JEE Rank
1 ABHINAV KUMAR 1
2 SAURABH PANJWANI 29
3 BIJENDRA VISHAL 39
4 RAJIV SINGHAL 189
5 RAKESH GUPTA 235
6 KUMAR SAURABH 307
6 RACHANA KUMARI 398
7 RISHI KUMAR 425
8 SIBASISH DAS 467
9 KRISHNA AGARWAL 487
10 SURAJIT GORAI 1032
11 SAKET GADIA 1234
12 MANEESH SINGH 1251
12 SIDDHARTHA SRIVASTAVA 1327
13 UTTAM AGIWAL 1333
14 NITESH RANJAN 1376
15 VIVEK SAGAR MAHANTA 1479
16 ANIRUDDHA GHOSH 1481
17 SHYAMALA S. 1565
18 ALKA VERMA 1595
18 GAURAV SARKAR 1627
19 UJJWAL NARAYAN 1665
20 AMIT NIGAM 1850
21 DHANANJAY B. 2029
22 ANAND DHABOO 2254
23 DEBASHISH TRIPATHY 2258
24 SAI CHETAN KUMAR 2419
24 SUJIT THAKUR 2484
25 CHINMOY MALLICK 2625
26 SOMIT BASAK 2665
27 PAYAL PALLAVI 2768
28 NISHANT KUMAR 2803
29 ASHISH PRASAD 2824
30 AMRIT BANDOPADHYAY 2852
30 PARTHASARATHI SINHA 2898
31 ABHISHEK SHARMA 3068
32 P. PRAVEEN KUMAR 3104
33 PRASHANT KUMAR 3129
Read more


IIT-JEE 1997 Results

JEE

Sl. Name IIT-JEE Rank
1 Siddhartha Goel 60
2 Animesh Nandi 139
3 Saurav Sinha 162
4 Harish Mohanan 272
5 Dipanjan Roy 286
6 Shantanu Kumar 372
7 Kamlesh Kumar 739
8 V Ramakrishna 828
9 Varun Pandey 1155
10 Abheek Gupta 1293
11 Priya Ranjan 1342
12 Anshuman Agarwal 1532
13 Arjun Dasgupta 1602
14 Manuraj Jain 1836
15 Manas Agarwal 1870
16 Surajit Ray 1880
17 Tanwir Danish 1918
18 Arnab Kumar 2002
19 Gautam Priya 2060
20 Lakshmi Supriya 2283
21 Akhilesh Singh 2305
22 Rajiv Basu 2376
23 Abhudaya Mishra 2574
24 Anirban Sanyal 2768
25 Ashish Choudhary 2836
26 Pankaj Ojha 2877
27 Dixit Khalkho ST/7
Read more


IIT-JEE 1996 Results

JEE

Sl Name IIT-JEE Rank
1 Ashish Kashyap 45
2 Soumyadeep Paul 71
3 Nikhil Tripathy 185
4 Debabrata Bagchi 293
5 Sridhar Kadambala 343
6 Abhay Singh 353
7 Satrajit Pal 406
8 Trishit Mazumder 500
9 Subashini K 503
10 Vipul Kumar LFS 519
11 Samresh Kumar 556
12 K V S K Narayan 679
13 Vivek Chauhan 708
14 Piyush Priyadarshi 808
15 Nishant Srivastava 872
16 Sidhartha Shankar 875
17 Suvrath Mahadevan 994
18 Navin Srivastava 999
19 Kaushik Sinha 1025
20 Monal Chand 1162
21 Trajat Tikoo 1163
22 Ramesh Jha 1194
23 Ritesh Seal 1250
24 Biswanath Chakravorty 1379
Read more


IIT-JEE 1995 Results

JEE

Sl. Name IIT-JEE Rank
1 Subrato Roychoudhary 78
2 Ranveer Chandra 103
3 Kumar mayur Thakur 132
4 Suranjan Pramanik 177
5 Ashutosh Kumar 366
6 Anil Vadlapatla 458
7 Vishal Agarwal 500
8 Santosh Pandey 503
9 Mayank Lal 514
10 Amit Sinha 668
11 Deepak Kumar 1049
12 Harsh Kumar 1128
13 Vivek Sinha 1338
14 Balaji Subramanian 1430
15 Subrata Dey 1480
16 Abhishek Pandey 1538
17 Rohit Sharma 1764
18 Jasmit Singh 1696
19 Amber Kumar 1934
20 Kundan Lal Agarwal 2121
21 Prafulla Kumar Singh 2226
22 Satadeep Mitra 2228
23 Kishlay p.Baranwal 2360
24 Narayan Bharadwaj 2429
25 Dharmesh Parikh 1491
26 Sanjeev Ganesh 1584
27 Ranjan Jha 2109
28 Shripal Meghani 2124
29 Anand Kumar 2137
30 Saurabh Sinha 2390
31 Satish Kumar 2390
32 Ranjit Singh 2433
Read more


Prerna Classes