AIEEE 2012 Qualifiers

AIEEE

Form Name AIEEE Rank (AIR)
20575 AJIT KUMAR 212
20035 AAKASH GHOSH 405
20071 SHREYASH PANDEY 455
20224 SAURAV PRAKASH 476
20548 ADITYA PRIYADARSHI 823
20262 ARNAB GHOSH 998
20267 BUDDHA PRAKASH 1305
20009 PARTHASARATHI PANDA 1516
21237 PREETAM KUMAR 1659
21228 RETURAJ BURNWAL 2020
21029 SUBHADARSHINI PARHI 2129
20182 ABHISHEK SHANDILYA 2353
20155 ANAND KUMAR 2456
20044 ASHWINI KUMAR SAHAY 3045
20515 MANU KASHYAP 3405
21149 RAHUL KUMAR GIRI 3609
20088 AKASH KISHORE 3854
20062 AMRIT PRIYADARSHAN 3917
20148 ANKIT KUMAR 4188
20770 SUDHANSHU NANDAN 4869
20508 MRITYUNJAY KUMAR 4925
21104 NISHANT GUPTA 6094
20970 PRIYA KUMARI 6282
20096 ANKIT KUMAR 6286
20439 ANISH SHIL 6502
20157 MONI DEEPA SHAW 6579
20316 NITESH KUMAR 6997
20117 SAKET KUMAR 7190
20215 SUSHOBHAN GHOSH 7359
20604 ANKIT KUMAR SINHA 7856
20561 AKSHAY KUMAR THAKUR 8978
20092 AMAN KUMAR 10071
20367 UTKARSH KUMAR 10098
20195 PRATEEK 10214
20070 AYUSH AGARWAL 10478
20574 SOUMYA VATSA 10631
20244 ANSHUL KUMAR 11878
20915 VIVEK KUMAR 12121
20479 UMESH SHARMA 12210
21380 AMIT 12766
20196 PRABPREET SINGH 13029
20433 RANA ABHISHEK KUMAR SINGH 14465
20623 ASHISH ANAND 14484
20007 SHRESTHA GHOSH 15739
21046 ANUP DAS 15766
20746 AYUSH JHA 16111
20043 ANAND SHEKHAR 16206
20366 SAVYASACHI 16593
20393 SHREMA SINGH 18261
21046 ANUP DAS 15766
20746 AYUSH JHA 16111
20043 ANAND SHEKHAR 16206
20366 SAVYASACHI 16593
20366 SAVYASACHI 16593
20393 SHREMA SINGH 18261
20904 HARSH SHARMA 18492
21069 SHIKHAR SOUMYA 18623
21325 NAVNEET MADHOOR 19582
21331 RAVI SHANKAR AGARWAL 20130
20074 AVINASH SINGH 20290
20142 ROBI PRAMANIK 20485
20434 BALRAM KESHARI 22182
20266 SONAL CHOUDHARY 22449
21145 ANURAG KUMAR 23126
20057 RISHABH ADITYA 30472
20352 ABHISHEK KUMAR 32204
21064 VISHAL SINGH 36333
21229 ABHISHEK KUMAR 42728
20034 ANIRBAN BANERJEE 44345
21394 SETU ANAND 55664

Next IIT-JEE 2011 Qualifiers

Prerna Classes