PRERNA CLASSES - ASPIRE 2021 (DUAL) RESULTS 2021

 
 
 
Form No
Name
Percent
Form No
Name
Percent
920070
AYUSH SINGH
100
920023
YASH BOTHRA
94.5
920004
SHUBHANGI SINGH
99.75
920024
LOVESH DUTTA
94.25
920110
ADITYA SINGH
99.75
920027
ADARSH
93.5
920031
NISTHA AGARWAL
99.7
920232
ANUSHKA GUPTA
93
920033
SAHIL SINGH
99.25
920041
ARUNA RAJ
92.5
920015
SRISHTI SINHA
99
920055
ANUSHREE SINHA
92.5
920038
SHRUTI SRIVASTAVA
98.5
920497
EIHAB AZIZ ZAIDI
91.75
920837
SHASHANK SHRIVASTAVA
98
920008
AAKANKSHA PATHAK
91.5
920014
DEVANG SHEKHAR
97
920056
APURWA
90.5
920073
KUMAR KUSHAGRA
97
920011
AMRITANSHU KUSHWAHA
90.25
920206
AWANI
96
920007
YASH VERMA
89.25
920076
DEVRAJ SINGH SANDHU
95
920718
SOHAM MAZUMDAR
89
920017
ANUBHAV THAKUR
94.75
920066
BINIT BISHAL
88.75
920029
ABHINAV THAKUR
94.75
920358
ATAM SWAROOP
88.75
920051
RAUNAK BHALOTIA
94.75
920069
AMMAR YASIR
88.5
920053
NITESH KUMAR OJHA
94.75
920049
ANIRUDH GIRI
86