PRERNA CLASSES - SMALL STEP ICSE (STD X) RESULTS 2020

 
       
ANIKET ANAND   V. SAI KALYAN   STUTI BANERJEE   RAJPRIYA RANI   OMISHA SHREE
 
Sl.No Roll No. Name Batch Per.% Sl.No Roll No. Name Batch Per.%
1
830003
ANIKET ANAND P10P0
99
44
851026
SAVITA KUMARI P10P0
94
2
830007
V. SAI KALYAN P10P0
98.8
45
940010
ARUNIMA MOHANTY P10I2
94
3
851039
STUTI BANERJEE P10P1
98.8
46
941007
SOMYA VERMA P10I2
94
4
940008
RAJPRIYA RANI P10I2
98.6
47
830004
RISHIT PURBEY P10I0
93.8
5
941009
OMISHA SHREE P10I0
98.6
48
851112
KHUSHI KUMARI P10P1
93.5
6
940005
ARNAAV SHAH P10I0
98.4
49
851109
ALI MUSTAFA ARIF P10I0
93.4
7
851144
PRIYANSHU SRIVASTAVA P10P1
98.4
50
941025
MEDHA KUMARI P10I1
93.4
8
850010
VANSHIKA P10P0
98
51
830002
AYUSH RANJAN P10P1
93.2
9
850012
TANNU SHREE P10P0
98
52
940004
AYUSH SINGH P10I1
93.2
10
851022
AVICHAL TRIVEDI P10P0
98
53
940051
JISHNA KUMARI P10I0
93.2
11
830001
ADITYA RAJ P10I0
97.6
54
850011
VEDANTI DHAR P10P1
93
12
851009
ANOUSHKA SINGH P10P0
97.6
55
851143
AKSHAT KASHYAP P10P0
93
13
940022
MEGHNA P10I1
97.4
56
940003
MEDHA KUMARI P10I1
93
14
940007
ASMI NANDY P10I2
97.4
57
940015
SHASHWAT JHA P10I0
93
15
940013
SOMRAJ BOSE P10I0
97.4
58
941002
RAHUL KUMAR MAHATO P10I1
93
16
850025
RIDDHI BANDYOPADHYAY P10P1
97.2
59
941006
TILAK RAJ P10I2
93
17
851040
PRANAV PRATYUSH P10P0
97
60
831003
JINIYA KARMAKAR P10I0
92.6
18
851105
SALONI JHA P10P1
96.6
61
831010
SPARSH SINGH P10I1
92.5
19
851116
JYOTIRADITYA TIWARY P10P0
96.6
62
940019
HIMANSHU KUMAR P10I2
92
20
851119
ADITYA MAHARANA P10P0
96.6
63
851050
ARYAN CHOUDHARY P10P1
92
21
851043
SANJARI MIRZA P10P1
96.4
64
940011
NEERAJ KUMAR SHAW P10I1
92
22
851007
AYUSH RAJ P10P1
96.3
65
940002
SHRUTI KUMARI P10I1
91
23
831017
AKASH DEEP P10P1
96.2
66
851008
VIRAJ SRIVASTAV P10P0
90.8
24
851028
SOURYA DEY P10P1
96.2
67
831020
PRIYANSHU VATS P10I0
90
25
851032
MEHUL SRIVASTAVA P10P0
96.2
68
831021
TUSHAR KRISHNA P10I0
90
26
851063
MANI SHANKAR JHA P10P0
96
69
941019
AMRENDER SINGH P10I1
89.4
27
831019
NAFISA PARVIN P10P0
95.8
70
830008
ARPIT SINGH P10I2
89.2
28
940001
RACHNA MOHAPATRA P10I2
95.8
71
831008
MANDAAR ADARSH P10I1
89.2
29
830005
SAKET KUMAR MAHATO P10I0
95.6
72
941051
RAJDEEP SENAPATI P10I0
89
30
831016
PIYUSH RAJ P10P1
95.5
73
940012
SUBHANSHU KUMAR P10I1
89
31
831005
ONKAR JHA  P10P0
95.4
74
940014
SUPRIYA KUMARI P10I2
89
32
850004
ADITYA SINHA P10P1
95.4
75
941023
KRISHNA JHUN JHUN WALA P10I2
88.4
33
851053
PRIYANSHU PANKAJ P10P1
95.2
76
851073
SARANSH SURYA P10P0
88.2
34
850008
RENEE VERMA P10P0
95
77
831001
ADITI KUMARI P10I2
87
35
850016
SHASHANK SHEKHAR P10P0
95
78
831012
SHALINI SINGH P10I2
87
36
941011
ARSHIKA P10I2
94.8
79
941018
BIPRAV KUMAR P10I1
87
37
831018
AMITESH JHA P10I1
94.8
80
941004
ABHINAV ANAND P10I2
86.4
38
941016
RICHA JAYANTI P10I2
94.5
81
851075
ABHINAV MISHRA P10P0
86
39
831004
ABHINAV TIWARY P10I0
94.4
82
941005
SANSKAR JHA P10I1
86
40
940023
RICHA JAYANTI P10I2
94.2
83
831011
ANJALI SOREN P10I2
85
41
831050
MUDDANA GANESH P10P1
94
84
940016
ADITYA KUMAR P10I0
85
42
850009
VAIBHAV JHA P10P1
94
85
940020
SHASHANK GAUTAM P10I1
85
43
851001
AAYUSH KUMAR P10P0
94