Sl.No Roll No. Name % Sl.No Roll No. Name %
1 751043  AYUSH SINGH 98.6 21 841016  P MOHIT HARSH 94
2 841026  PRACHETA AGARWAL 98 22 840012  AMITESH SAHA 93.8
3 841027  NISTHA AGARWAL 98 23 841032  ABHIRUP DAS 93.8
4 750042  SRISHTI SINHA 98 24 840009  YASH BOTHRA 93.6
5 730004  YASH KUMAR 97.8 25 750022  INDRAJIT KOLEY 93.2
6 840004  ADYA VERMA 97.6 26 841001  MITALI SINGH 93
7 841012  DEVAJ RAI 97 27 840033  ANUSHREE SINHA 92.8
8 751078  AKSHAT SINGH 96.6 28 730006  ADITYA RAJ 91.2
9 751107  SAHIL SINGH 96.6 29 840029  ARUNYA PAUL 91
10 841024  KUMAR KUSHAGRA 96.4 30 840010  DEEPANSHU CHOWDHURY 90
11 730008  ARGHYA MAHANTY 96.4 31 750074  PRIYANSHU JOARDER 89.4
12 840002  ANUBHAV THAKUR 96.2 32 841002  DIKSHA KUMARI 89
13 750009  LAYA 96 33 840027  ADITI RAJ 85
14 751090  ABHINAV THAKUR 95.2 34 840031  MD TANZIL MASUD 84.4
15 751112  HRITIN RAJ 95.2 35 840032  SMRITI SINHA 81
16 841035  KUMAR UTKARSH 95 36 840026  SANGEETA DAS 79.4
17 731001  DIKSHA SRIVASTAVA 94.8 37 841031  GOURAV KUMAR 77.6
18 841050  SWAPNEEL SINGH 94.4
19 731006  NALINI 94.4
20 750014  DEVANG SHEKHAR 94.2