PRERNA CLASSES - 10 CBSE 2021 BOARD RESULTS

 
       
ADITYA PRAKASH   ANKITA SINGH   AYUSH KUMAR RAJDEEP   SNEHA DAS   KSHITIZ ANAND
 
Form No
Name
Percent(%)
Form No Name
Percent(%)
952016
ADITYA PRAKASH
98.6
952025
YASH RAJ
93
952028
ANKITA SINGH
98.4
142018
Harsh Singh
92
952014
AYUSH KUMAR RAJDEEP
97.4
932006
PRIYANJALI SRIVASTAVA
92
142010
SNEHA DAS
97.2
142016
SWASTIK ANUPAM
91.2
953030
KSHITIZ ANAND
97
142021
NISHANT GIRI
90.8
952032
ADITYA TIWARY
96.2
142054
ASHMIT RAJ SINGH
90
953014
AMISHA PAL
96.2
933007
AKASH KUMAR PRASAD
90
142008
ABHIMANYU SHRIVASTAVA
96
933004
HIMANSHU SHEKHAR
89.6
952029
SAHIL GURG
96
933011
SACHI PRASAD
88
952008
KAUSTUBH SHREY
95
953051
SOUVIK NATH
86.4
953015
SHUDDHASATTWA MAJUMDER
95
933010
HARSH KARN
86
932002
SHUBHAM
94.8
933009
SHIVAM KUMAR
85.8
953006
DEBOJEET GHOSH
94.6
142003
RAHUL GIRI
85
143003
SUBHRANK PRIYA
94.4
142006
AADITYA TRIPATHI
85
952004
VISHWAJIT ANAND
94.4
142011
NIKHIL MUNDA
85
142009
ADITI KUMARI
94
932005
AADITYA TRIPATHI
85
142022
AKSHAT KUMAR
94
933003
ADITYA RAJ
85
933006
ASHUTOSH KRISHNA
94
953017
ANSH RAJ
85
953025
ANUBHAV ACHARYA
94
933008
PRITAM KUMAR SAHOO
84
932007
KUMAR GAURAV
93.8
933012
ARCHIT SHLOK
82.4
952013
ANUJ PRASAD
93.8
142002
ADITYA PRAKASH OJHA
80
142005
SHOBHIT SHARMA
93.6
     
933005
MANAN JAIN
93