Sl.NO
Roll No
Name
Per%
Sl.NO
Roll No
Name
Per%
1
243153
PRIYANGSHU GHOSH
98.8
25
243025
NIHAR ARVIND SINGH
92.3
2
133003
NIPUN SHEKHAR
97.6
26
133004
SHASWAT KAUSHIK
92
3
243021
SISANTA CHHATOE
97.6
27
242021
SHASHWAT KAUSHIK
92
4
243014
DIBYANSHU DAS
96.4
28
242017
SHIVAM KUMAR
91.8
5
133007
AYUSHMAN PARASHAR
95.8
29
133008
ARYAN KUMAR
91.2
6
242008
ARPIT KUMAR
95.6
30
242012
KUMAR KARAN
91.2
7
243155
ARYAN KUMAR CHAUDHARY
95.2
31
243007
RAUNIT RAY
91
8
243012
AAYUSHI RAJ
95
32
243017
AKSHAT GUPTA
91
9
242010
PRATHAM MAHALI
95
33
243018
SHANKHODEEP CHANDA
90.2
10
133005
RITEEK SHUKLA
95
34
243009
SOHAM MISHRA
90
11
243019
SANKALP
95
35
242020
DEBJEET BANERJEE
89
12
242006
UTKARSH ANAND
94.8
36
133010
SPARSH SAMRAT
88.2
13
132001
SRIJAN SINGH
94.6
37
242007
ROHIT KUMAR
87
14
133006
SUBHASISH TIWARY
94.6
38
242009
SAKET SAMAR
86.4
15
133002
VISHAL SHEKHAR
94.2
39
243016
KRRISH RAJ
86
16
242016
UJJWAL KUMAR NATH
94.2
40
242022
ATHILI NAVIN
85.6
17
242015
SAMRIDHI MISHRA
94
41
242014
SANJIVANI SRIVASTAVA
85.2
18
243004
S. SUWARNA
94
42
242004
ADITYA ANAND
85
19
243154
AYUSH SRIVASTAVA
94
43
243006
SWASTIKA MANDAL
84
20
243002
JYOTSANA JIYA
93.8
44
243024
SAHIL KUMAR BHAGAT
84
21
242002
BISHAL KUMAR
93
45
132006
ADITYA DAYAL
82
22
132009
HARSH ANAND
93
46
132008
ADITI JHA
82
23
133011
R. RAVI KUMAR
92.6
47
132004
AYUSH SAHU
80
24
243023
ANISH JAISWAL
92.5
48
132005
VISHAL KATYAYAN
80